Sudrajat, Dadang, Sunaryo Kartadinata, and Uman Suherman. 2019. “Analisis Pemodelan Rasch: Skala Tatapikir Kedamaian Siswa”. Indonesian Journal of Educational Counseling 3 (3), 217-24. https://doi.org/10.30653/001.201933.102.